Kaarten en reserveren

Abonnementen voor de hele serie à € 87,50 kunnen besteld worden door overmaking van de abonnementsprijs op bankrekeningnr. NL 19 RABO 017.41.14.907 t.n.v. de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch.

Losse kaarten à € 17,50 (kinderen tot 15 jaar € 5,00) kunnen telefonisch of per email worden gereserveerd.

Voor nadere informatie en reserveringen kunt u bellen of met één van de volgende nummers of mailen naar:

Kasteel Daelenbroeck 0475 532 465 / reserveringen@daelenbroeck.nl
​De heer de Louw 0475 537 773 / delouw.wim@planet.nl
De heer Goebbels 0475 532 809 / mtgoebbels@hetnet.nl
Mevrouw Garritsen 0475 532 582